Είσοδος στον λογαριασμό σας

Το καλάθι μου

Προϊόντα: {{countCartProducts}}
Σύνολο : {{cartTotal}}€ - {{cartDefaultCouponDiscount}}€ = {{(cartTotal - cartDefaultCouponDiscount).toFixed(2)}}€ {{cartTotal}}€

Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 49€

Αναζήτηση

Οροί Χρήσης

Ο ιστοχώρος www.phactory.gr ανήκει στην εταιρεία με επωνυμία Ν. Μαραγκουδάκης & ΣΙΑ Ο.Ε., που εδρεύει στην Πετρούπολη 25ης Μαρτίου 50, τηλέφωνο 2105021394, e-mail: nmaragoudakis1@gmail.com (η Εταιρεία) ΑΦΜ 998963488, Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και αριθμό ΓΕΜΗ 130028303000.


Η Εταιρία Ν. Μαραγκουδάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνει και διαχειρίζεται μέσω της χρήσης του ιστοτόπου τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»). Η ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου ισχύει αποκλειστικά για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγει ο ιστοχώρος μας κατά την περιήγησή σας σε αυτόν και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει. 

Η εταιρεία μας σεβόμενη την κείμενη νομοθεσία εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της σφαίρας της ιδιωτικότητάς σας. Η πολιτική για την προστασία αυτών των δεδομένων που σας αναλύουμε στη συνέχεια εφαρμόζεται και ισχύει αποκλειστικά για την επεξεργασία των δεδομένων σας που συλλέγουμε κατά την περιήγησή σας στον ιστοχώρο αυτό και στη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται.


Για να κάνετε χρήση του ιστοχώρου της εταιρείας μας ώστε να πραγματοποιήσετε αγορές πρέπει να επιβεβαιώσετε ρητά ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο  έτος θα πρέπει να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Όσοι ασκούν την επιμέλεια ανήλικου προσώπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να αποτρέπουν τα πρόσωπα υπό την εποπτεία τους από το να έχουν πρόσβαση και χρήση ιστοσελίδων που απευθύνονται σε ενήλικους. Σε καμία περίπτωση και υπό καμία προϋπόθεση δεν θα πρέπει ο ιστοχώρος μας να χρησιμοποιείται από ανήλικους μικρότερους των 14 ετών.


Αποδεχόμενοι την παρούσα Πολιτική Απορρήτου δίνετε συγκατάθεση για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Σας συνιστούμε να τη διαβάσετε προσεκτικά.


Το κείμενο χωρίζεται σε 11 παραγράφους με τους αντίστοιχους τίτλους: 


(1) Ορισμοί

(2) Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

(3) Τι είναι τα cookies

(4) Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

(5) Με ποιους ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα σας

(6) Σεβασμός των δεδομένων σας από τους εκτελούντες την επεξεργασία

(7) Που επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

(8) Προβλέψεις για opt-in και opt-out επιλογές αγορών

(9) Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας

(10) Ποια είναι τα δικαιώματά σας

(11) Πού και με ποιο τρόπο μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, παράπονα ή να έρχεστε σε επαφή μαζί μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική


(1) Ορισμοί


Οι όροι που θα συναντήσετε στην παρούσα πολιτική απορρήτου έχουν τους εξής ορισμούς: 


 • Ο όρος «υπεύθυνος επεξεργασίας» αφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλο φορέα που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Ο όρος «εκτελών την επεξεργασία» αφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» αφορά  κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • Ο όρος «δεδομένα ειδικών κατηγοριών» ή «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» αφορά κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.
 • Ο όρος «επεξεργασία» αφορά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή
 • Ο όρος «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων αφορά κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

(2) Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε


Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σας δηλώνουμε ότι ο ιστοχώρος μας διαπνέεται από την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται και για το λόγο αυτό συλλέγουμε τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα, ώστε να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων της Εταιρείας, χειροκίνητα ή με ηλεκτρονικά μέσα. 

Όταν επισκέπτεστε τον ιστοχώρο μας ενδέχεται να συλλέγονται πληροφορίες οι οποίες δεν είναι προσωπικές ή ταυτοποιήσιμες όπως το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (browser), το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας κλπ. Συλλέγονται επίσης πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP (διεύθυνση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου), το όνομα του χώρου σας (domain name) URI (Uniform Resource Identifier) πηγών που αναζητήθηκαν, ώρες που έγιναν οι αναζητήσεις, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποβληθεί το αίτημα αναζήτησης στον server, το μέγεθος του αρχείου που ανακτήθηκε ως απάντηση στο αίτημα, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει το status της απάντησης που δόθηκε από τον server (επιτυχές, error κλπ) και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και το λειτουργικό περιβάλλον. Αυτό γίνεται με σκοπό να βελτιωθούν οι υπηρεσίες μας σχετικά με την εμπειρία πλοήγησης και διαχείρισης του ιστοχώρου μας και τα δεδομένα αυτά διαγράφονται όταν επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις εγκληματικών ενεργειών κατά της ιστοσελίδας. 

Η συλλογή των προαναφερθέντων δεδομένων δεν γίνεται με σκοπό τη σύνδεσή τους με συγκεκριμένα πρόσωπα, αυτά όμως λόγω της φύσεός τους θα μπορούσαν, μέσω επεξεργασίας και διασύνδεσής τους με δεδομένα που τηρούν τρίτα μέρη, να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την ταυτοποίηση των χρηστών.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί επίσης το pixel καταγραφής Commerce Connector, το οποίο συλλέγει μόνο ανώνυμες πληροφορίες αγοράς/παραγγελίας. Καμία λεπτομέρεια χρήστη ή πληροφορία για προσωπική ταυτοποίηση κανενός είδους δε συλλέγεται, ούτε καν για στατιστικούς σκοπόυς. 

Προκειμένου να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστοχώρος μας, όπως να παραγγείλετε προϊόντα, θα σας ζητηθεί η παροχή δεδομένων όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν επιθυμείτε τιμολόγιο θα σας ζητηθούν τα στοιχεία συμπλήρωσης αυτού, δηλαδή η επωνυμία της επιχείρησής σας, το επάγγελμα, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η δημόσια οικονομική υπηρεσία που υπάγεστε. Οι πληροφορίες αυτές (τηλέφωνο ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί σας για θέμα της παραγγελίας σας. 

Δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν και όταν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με εμάς με οποιοδήποτε άλλο τρόπο -πχ μέσω των social media- για να σχολιάσετε στις σελίδες μας, για να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς, για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για προσφορές ή για να λαμβάνετε ενημερώσεις, για να συμμετάσχετε σε έρευνες αγοράς. Κάθε φορά θα πρέπει να μας παρέχετε διακριτή και ρητή συγκατάθεση, ώστε να μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (ερωτηματολόγια, ιστορικό αναζήτησης, την ώρα που επισκέπτεστε τον ιστοχώρο, το url από το οποίο μεταφέρεστε στην ιστοσελίδα μας) για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες.

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο newsletter της εταιρείας μας, ώστε να μαθαίνετε για προσφορές σε προϊόντα, καταχωρώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να είστε σε θέση να δώσετε προηγούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς επεξεργασίας. 


Να προστεθούν αναλυτικά οι Λογαριασμοί της Εταιρείας


Alpha Bank

GR84 0140 9940 9940 0232 0002 020


Τράπεζα Πειραιώς

GR45 0171 6580 0066 5814 8874 708


Εθνική Τράπεζα

GR96 0110 5380 0000 5380 0518 291


Eurobank
Εφόσον θέλετε να προβείτε σε αγορά μέσω παραγγελίας από τον ιστοχώρο μας, για την πληρωμή σας θα σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής που θα επιλέξετε (χρεωστικές  - πιστωτικές κάρτες, paypal, κατάθεση σε τράπεζα κλπ). Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας με χρήση του πρωτοκόλλου Ασφαλείας SSL, μέσω του λογαριασμού σας στο PayPal ή μέσω κατάθεσης στους εταιρικούς τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Η τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer) εξασφαλίζει τις ασφαλείς συναλλαγές μέσω του ιστοχώρου μας.

  Με την υποβολή των στοιχείων μίας πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας δεσμεύεστε ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας που χρησιμοποιείτε προκειμένου να πραγματοποιήσετε μία αγορά από το κατάστημά μας ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί ειδικώς για να τη χρησιμοποιήσετε από το νόμιμο κάτοχο αυτής. 

Αν είστε καταχωρημένος χρήστης του ιστοχώρου μας, τα στοιχεία πληρωμής αποθηκεύονται πλήρως κρυπτογραφημένα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία των συναλλαγών που έχετε ζητήσει. Από πλευράς μας λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διατηρήσουμε απολύτως ασφαλείς τις πληροφορίες των παραγγελιών και των πληρωμών σας, όμως σε περίπτωση έστω και ελαφράς αμέλειας από πλευράς μας δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια που ενδέχεται να υποστείτε σε περίπτωση που τρίτο μέρος αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα που εσείς παρέχετε όταν περιηγείστε ή παραγγέλνετε από τον ιστοχώρο μας. 

(3) Τι είναι τα cookies

Ο ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως τα cookies (αρχεία αναγνώρισης) προκειμένου να παρέχουμε, να βελτιώσουμε και να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας. Τα cookies είναι μικρά αυτοεγκαθειστώμενα αρχεία κειμένου που αποστέλλονται από την ιστοσελίδα μας στον υπολογιστή σας ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιείτε και έπειτα ακολουθούν αντίστροφη πορεία κατά τις επόμενες επισκέψεις σας στον ίδιο δικτυακό τόπο. Τα cookies μας βοηθούν να σας αναγνωρίζουμε και να ανακτούμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας ώστε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και ταχύτερη εξυπηρέτηση. 

Η χρήση session cookies (τα οποία δεν αποθηκεύονται μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη και εξαφανίζονται όταν τερματιστεί η τρέχουσα λειτουργία του προγράμματος περιήγησης) περιορίζεται στην μετάδοση αρχείων που αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της κάθε συγκεκριμένης συνεδρίας και τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση της ιστοσελίδας. Τα cookies αυτά βοηθούν με λειτουργίες, όπως η υπενθύμιση του username για μελλοντική χρήση, η κατανόηση του τρόπου χρήσης από εσάς των υπηρεσιών μας και βελτίωσης αυτών με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουμε, αλλά δεν επιτρέπουν την απόκτηση προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αποδέχεται cookies, αλλά αυτό ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. 

Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν τα cookies που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας μας (functional cookies) και είναι απαραίτητα για την εμφάνιση της ιστοσελίδας και την αποτελεσματική λειτουργία της στον υπολογιστή σας.  

Η αποθήκευση των αρχείων cookies επιτρέπεται με συγκατάθεση του χρήστη, η οποία δίδεται μέσω των ρυθμίσεων του browser ή μέσω άλλης εφαρμογής ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία που έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τα αρχεία cookies οποτεδήποτε αλλά αυτό μπορεί να έχει συνέπειες στην ευχρησία του ιστοχώρου. 

Μέσω της τεχνολογίας cookies μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο διακομιστής, η γλώσσα που έχει επιλέξει ο χρήστης, οι προτιμήσεις του, οι αναζητήσεις του και η γεωγραφική του θέση (μόνο σε επίπεδο πόλης) σύμφωνα με την διεύθυνση IP του. 

Η εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies τρίτων συνεργατών. Τα cookies αυτά καθιστούν δυνατή την εμφάνιση προωθητικού υλικού σε άλλους ιστοχώρους που επισκέπτεται ο χρήστης. Κοινοποιούνται σε τρίτους στα πλαίσια δημιουργίας μηνυμάτων στοχευμένης διαφήμισης που κοινοποιούνται κατά την επίσκεψη σε τρίτες ιστοσελίδες. Επιπλέον, η τεχνολογία cookies επιτρέπει μετρήσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα χρήστη σε άλλο ιστότοπο που παρέπεμψε το χρήστη στον ιστοχώρο μας ή σχετίζεται με δραστηριότητα χρήστη που ο ιστοχώρος μας παρέπεμψε σε άλλον ιστοχώρο. Τα cookies χρησιμοποιούνται και για σκοπούς ασφαλείας από κυβρενοεπιθέσεις. 


(4) Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, μεταξύ άλλων και 

 • για έλεγχο ταυτότητας ή έλεγχο σχετικά με εξουσιοδότηση χρήσης μέσων πληρωμής, για επαλήθευση στοιχείων πιστωτικών και χρεωστικών και άλλων μέσων πληρωμής, 
 • για έλεγχο σχετικά με την πίστωση ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, 
 • όπου απαιτείται από το Νόμο ή είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νόμιμων διαδικασιών ή τη διευθέτηση αντιδικιών, για αναζήτηση οφειλών,
 • για λογιστικούς σκοπούς, τιμολόγηση, διενέργεια ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές, 
 • για στατιστικούς λόγους και λόγους ανάλυσης αγοράς με τη ρητή σας συγκατάθεση, 
 • για έρευνες ικανοποίησης πελατών με τη ρητή σας συγκατάθεση, 
 •  για την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την συντήρηση του συστήματος, 
 • Προκειμένου να διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να επικαιροποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και να τις διατηρούμε ακριβείς. 
 • Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχουμε παρουσιάζεται σε εσάς με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τις συσκευές σας και προκειμένου να σας παρουσιάσουμε περιεχόμενο και χαρακτηριστικά τα οποία ταιριάζουν σε εσάς, τα ενδιαφέροντά σας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • για να σας ειδοποιούμε σχετικά με αλλαγές στις υπηρεσίες που παρέχουμε και να απαντάμε στα παράπονά σας και σε ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται,
 • για οποιοδήποτε άλλο λόγο αναφέρεται στους Όρους Χρήσης που έχουμε θέσει για τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις ανωτέρω πληροφορίες σε έναν ή περισσότερους από τους φορείς που αναφέρονται στο τμήμα της παρούσας Πολιτικής με τίτλο «Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα».


Πιο συγκεκριμένα: 

 • Στοχευμένη διαφήμιση και προσαρμογή των υπηρεσιών που παρέχουμε: Τα δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ώστε να δημιουργήσουμε μία εικόνα των ενδιαφερόντων σας με στόχο να κάνουμε εξατομικεύσουμε τις υπηρεσίες μας και να τις κάνουμε πιο προσιτές. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη που συνεργάζονται μαζί μας για την διαφημιστική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες και online υπηρεσίες τρίτων μερών (στοχευμένη διαφήμιση).
 • Υπηρεσίες μέσω κινητής τηλεφωνίας: Όταν παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας μέσω τηλεφώνου, ενδέχεται να τηρήσουμε σε αρχείο τον αριθμού κινητού τηλεφώνου σας, τον τύπο του τηλεφώνου, το λειτουργικό σύστημα της τηλεφωνικής συσκευής σας και πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και να συνδέσουμε έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό με την τηλεφωνική συσκευή σας. Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε την γλώσσα της τηλεφωνικής σας συσκευής, την γλώσσα των εφαρμογών και τη χώρα προέλευσης.
 • Απευθείας πωλήσεις: Για πληροφορίες σχετικά με τα μέσα εμπορικής προώθησης προς εσάς παρακαλώ δείτε τμήμα της παρούσας Πολιτικής με τίτλο «Προβλέψεις για opt-in και opt-out επιλογές αγορών».
 • Έρευνες πελατών: Ενδέχεται να σας ρωτήσουμε την άποψή σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα που αγοράσατε. Όταν διεξάγουμε έρευνες ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies και να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από αυτά τα cookies με τις απαντήσεις σας.

(5) Με ποιους ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα


Ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες, σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε διαφημιστές ή σε άλλα τρίτα μέρη. 

Μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις μπορούμε να μοιραστούμε ελεύθερα κατά την κρίση μας τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε:

Σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εργάζονται για την εταιρία μας. Συνεργαζόμαστε με έμπιστα τρίτα μέρη (υπηρεσίες υποστήριξης λογιστικού προγράμματος, λογιστές, δικηγόρους), προκειμένου να παρέχουμε, βελτιώνουμε και προωθούμε τις υπηρεσίες μας. Τα εν λόγω τρίτα μέρη είναι συμμορφωμένα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και είναι υπεύθυνα για τον χειρισμό των πληροφοριών σας σύμφωνα με τις οδηγίες μας.


Νόμος και δημόσια τάξη: Εφόσον υποχρεωθούμε από το Νόμο ή κάποια διοικητική Αρχή θα γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας. Αυτό θα γίνεται όταν:

(α) επιβάλλεται από το Νόμο, με δικαστική απόφαση ή απαιτηθεί από οποιαδήποτε αρμόδια κυβερνητική, δικαστική, αστυνομική, διοικητική ή ρυθμιστική Αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 

(β) όταν είναι απαραίτητη για την προστασία προσώπου από κίνδυνο ζωής ή σοβαρή βλάβη της υγείας, 

(γ) όταν είναι αναγκαία για την αποτροπή απάτης ή οικονομική εκμετάλλευση των χρηστών της ιστοσελίδας μας ή 

(δ) απαιτείται για την νομική προστασία των δικαιωμάτων μας πνευματικής ιδιοκτησίας.


Επιπλέον συνεργαζόμαστε με τρίτες ιστοσελίδες ώστε να συλλέγουμε και να αναλύουμε με αντικειμενικά κριτήρια τη γνώμη σας ώστε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα. Συνεργαζόμαστε με:

Α) τη Google και πιο συγκεκριμένα με την υπηρεσία Google Analytics. 

Β) το Facebook 


Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της παρούσας Ιστοσελίδας μέσω υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του καταστήματός μας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθεί το τρίτο μέρος σχετικά με την διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 


Αποθηκευμένες πληροφορίες σχετικά με μέσα πληρωμής θα κοινοποιηθούν μόνο στον φορέα με τον οποίο συνεργαζόμαστε για την εκτέλεση των πληρωμών και με κανένα άλλο τρίτο μέρος και θα χρησιμοποιηθούν μόνο προκειμένου να γίνει επεξεργασία της παραγγελίας σας, χρησιμοποιώντας το σύστημα του φορέα με τον οποίο συνεργαζόμαστε για την εκτέλεση των πληρωμών.

Πληροφορίες για το ονοματεπώνυμό σας, διεύθυνση αποστολής και τηλέφωνο επικοινωνίας θα κοινοποιούνται μόνο με την εταιρεία courier που συνεργαζόμαστε για την αποστολή της παραγγελίας σας στον χώρο σας. 


(6) Σεβασμός των δεδομένων σας από τους εκτελούντες την επεξεργασία

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με εμάς, σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ:

 •  να τηρούν εμπιστευτικότητα
 •  να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
 •  να καταστρέφουν ή να επιστρέφουν τα Δεδομένα μετά τη λήξη της σύμβασής τους
 •  να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και
 •  να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

(7) Πού επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Όταν χρησιμοποιούμε προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, μπορεί να μεταφέρουμε, να επεξεργαστούμε ή να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατέψουμε τα δεδομένα σας και να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά σας για τη χρήση τους. Όταν ο χρήστης δίνει τη ρητή συγκατάθεση που ζητείται μπαίνοντας στον δικτυακό μας χώρο, τότε δηλώνει ότι συμφωνεί στην αποθήκευση, μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων σας εκτός του ΕΟΧ.

Κάποια κράτη εκτός ΕΟΧ ενδέχεται να έχουν ανεπαρκείς διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή να παρέχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας για αυτά. Παρέχοντάς μας τα δεδομένα σας και εφόσον εμείς χρησιμοποιήσουμε αυτά με τον τρόπο που έχει αναφερθεί ανωτέρω στην παρούσα Πολιτική, συμφωνείτε ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για τη χρήση των δεδομένων σας από τρίτα μέρη εγκατεστημένα σε αυτά τα κράτη που λαμβάνουν αυτά και τα επεξεργάζονται.

Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχεται αποθηκεύονται στους υπολογιστές μας και/ή στους ασφαλείς servers τρίτων μερών που παρέχουν σε εμάς υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων (hosting) υπ’ ευθύνη μας.


(8) Προβλέψεις για opt-in και opt-out επιλογές αγορών 

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τα οποία σας γνωστοποιούμε, βασιζόμενοι στις προτιμήσεις σας, μέσω τηλεφώνου ή live chat ή σας στέλνουμε μέσω email, SMS και/ή μέσω mail. Οι επικοινωνίες αυτές περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα, προσφορές, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις και γενικά προωθητικές ενέργειες. Ακολουθούμε για αυτό το λόγο μία αυστηρή πολιτική opt-in. Αυτό σημαίνει ότι οι ανωτέρω επικοινωνίες θα γίνονται μόνο εφόσον εσείς με θετική σας ενέργεια επιλέξετε να τις λαμβάνετε. Αυτό θα γίνεται στον ιστοχώρο μας με την δήλωσή σας ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για αυτές τις προωθητικές ενέργειες.

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε γνώμη και να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Εμείς θα σας βοηθήσουμε να διαγραφείτε από κάθε υπηρεσία μας και να μη δέχεστε προωθητικές επικοινωνίες, τις οποίες προηγουμένως είχατε αποδεχθεί. Κάθε φορά που θα λαμβάνετε άμεση εμπορική προώθηση, θα ενημερώνεστε πώς μπορείτε να διαγραφείτε από την συγκεκριμένη λίστα που τηρούμε. Εναλλακτικά μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σας, κάνοντας opting out, δηλαδή επιλέγοντας και  να μην λαμβάνετε αυτές τις προωθητικές ενέργειες.


(9) ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε τηρούνται υποχρεωτικά για όσο διάστημα αυτά είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή εφόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της εταιρείας μας ενώπιον Δικαστηρίου ή/και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Τα δεδομένα από τη διαχείριση του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) διατηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.


Σε περίπτωση σύμβασης πώλησης (ηλεκτρονική αγορά προϊόντων), τα δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται για διάστημα πέντε (5) ετών από την πραγματοποίηση της αγοράς, για λόγους συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις). Το παραπάνω διάστημα ενδέχεται να παραταθεί αν προκύψει ανάγκη για την προάσπιση δικαιωμάτων της εταιρείας μας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.


Εάν αποφασίσετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ή κατόπιν γραπτού αιτήματός σας μέσω email στο info@phactory.gr, εμείς θα διαγράψουμε ή θα καταστρέψουμε κάθε προσωπική πληροφορία που μας έχετε χορηγήσει με την επιφύλαξη 

(α) του χρόνου που θα απαιτηθεί για τη διαγραφή των δεδομένων από τους server μας και το εφεδρικό μας αρχείο (back up) και 

(β) της υποχρέωσης σύμφωνα με διατάξεις του εθνικού ή ευρωπαϊκού δικαίου να συνεχίσουμε να τηρούμε κάποια δεδομένα ή της αναγκαιότητας τήρησης αυτών για την επίλυση διαφορών ή την επιβολή τήρησης συμφωνιών ή την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζουμε πολιτική ελαχιστοποίησης των δεδομένων που τηρούμε και κατά συνέπεια και σε αυτή την περίπτωση θα συνεχίσουμε να τηρούμε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.


(10) Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματά σας: 

(α) Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες,

(β) Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας,

(γ) Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

(δ) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,

(ε) Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. cd),

(στ) Το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον –εκτός από εμάς- υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και

(ζ) Το δικαίωμα εναντίωσής σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος. 


Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία, ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.


Περαιτέρω, αναλαμβάνουμε να σας ενημερώσουμε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι η παραβίαση αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


(11) Πού και με ποιο τρόπο μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, παράπονα ή να έρχεστε σε επαφή μαζί μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου info@phactory.gr.


Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω:

Της ιστοσελίδας www.dpa.gr.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-2, Τ.Κ 115 23, Αθήνα

Φαξ: 0030 210 6475628

E-mail: contact@dpa.gr

----------

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (ανακοίνωση στον ιστοχώρο μας, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ) εκθέτοντας και τις σχετικές επιλογές σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε νέα συγκατάθεση. 

Πολιτική Επιστροφών 

- Ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης 14 ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας του και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων και όχι απαραίτητα νέα παραγγελία, χωρίς να αιτιολογήσει την επιστροφή.
- Ο έμπορος οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης ακύρωσης. Ωστόσο, μπορεί να καθυστερήσει να επιστρέψει τα χρήματα εάν δεν λάβει τα προϊόντα ή απόδειξη για την επιστροφή τους.
- Στα χρήματα που θα επιστραφούν πρέπει να περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που πληρώθηκαν από τον καταναλωτή για την αγορά ο καταναλωτής επιβαρύνεται αποκλειστικά με τα εξοδα επιστροφής.

Εγγραφείτε στο newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter του phactory.gr και αποκτήστε πρώτοι τα νέα & τις προσφορές μας Δωρεάν στο email σας!

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο υποσέλιδο οποιουδήποτε email που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@phactory.gr. Θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας με σεβασμό. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.